Tvorivý víkend Creo pre ženy

07.03.2014 14:00

Čas, kedy sa môžeš znovu učiť sa od Tvorcu tvoriť...

Potrebuješ čas na stíšenie sa, na rozhovor s Bohom, čas na dôležité rozhodnutia? Ponúkame ti ho spolu so sesterským spoločenstvom žien, zdieľaním sa, možnosťou súkromnej adorácie a modlitby, s prítomnosťou kňaza, tvorením a židovskými tancami, spoločnými hrami, prechádzkou v nádhernej prírode... aby si sa znovu stala tvorcom dobra seba aj druhých.

Pokiaľ potrebuješ tento čas použiť na upevnenie puta so svojou dcérou, je vítaná.