Kráľovná a divožienka

07.03.2014 14:00

Aké dobrodružstvo Ťa čaká?

- pohľad dovnútra ženy cez postavy dvoch biblických žien, modlitby, zdieľania, ticho, tvorivé dielne, krásna príroda, prítomnosť kňaza, sv.spoveď, zmysluplné rozhovory...